   138-2238-5001       dayplastics@163.com
/
/
/
当前所在位置: 首页 / 联系我们
保持联系

社交关注

电话

  13822385001

电子邮件

地址

  江门市蓬江区杜阮镇龙溪工业区2号A-20号之三、             A21-2厂房

地图

产品分类

快速链接

联系我们

  江门市蓬江区榴uan镇龙溪工业区2号A20-A21楼

  750-3068903

  750-3068970

  dayplastics@163.com

版权2020年江门盛元实业有限公司版权所有
联系我们